อุทยานแห่งชาติ ถ้ำเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติ ถ้ำเขาหลวง

P1080735

DSC01159

ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที ระยะทาง 22.9 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติ ถ้ำเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร เขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็ก

มีความสูง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงาม

IMG_6866

 

ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลอง

พระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้าง

ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเคยเสด็จประพาสมาถ้ำแห่งนี้

พระองค์ท่านจึงโปรดฯให้สร้างบันไดคอนกรีต

ยาวประมาณ 10 เมตร ตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงเบื้องล่างของถ้ำ และโปรดฯ ให้บูรณะพระพุทธรูปโบราณ

หลากรูปที่ประดิษฐานอยู่ ณ ถ้ำนี้มาก่อนยุครัตนโกสินทร์

สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปโบราณเหล่านี้น่าจะได้มาจากนักจาริกแสวงบุญจากที่ต่าง ๆ นำมาประดิษฐานไว้

อาทิ พระพุทธไสยาสน์ ขนาด 6 เมตร พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เป็นต้น ครั้นรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมายังเพชรบุรี จึงได้มีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างอารามขึ้น

ภายในถ้ำเขาหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระชนก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

พระพุทธรูปเพิ่มเติม ซึ่งในหมู่พระพุทธรูปสร้างใหม่นี้ มีอยู่รูปหนึ่งที่โปรดฯ ให้ประทับตรา ประจำรัชกาล

ที่ 1-5 ไว้ที่ฐานพระด้วย ปัจจุบันวัดถ้ำเขาหลวงแห่งนี้ได้มีการบูรณะ และพัฒนาให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

โดยการจัดให้มีวิทยากรหรือมีผู้แนะนำเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดถ้ำเขาหลวง และร้านค้า เพื่อไว้บริการ

นักท่องเที่ยว และที่นี่ยังมีฝูงลิงจำนวนมากมาอาศัยอยู่

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus