gallery_cheznous-pool0สระว่ายน้ำที่นี่ เราใช้ระบบฟอกเป็นสระน้ำเกลือ ไม่ระคายเคืองผิว แบ่งสัดส่วนให้เลือกทั้งสระเด็ก ผู้ใหญ่ หรือจะนอนแช่จากุชชี่เพื่อพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานตลอดสัปดาห์

Share to Google Buzz
Share to Google Plus